Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Poštovani članovi Sokoja,

Iza nas je nesvakidašnja, vanredna godina, koju je obeležila pandemija virusa Covid 19.

U toj teškoj godini obnovljena je, na daljih 5 godina, licenca Zavoda za intelektualnu svojinu bez ijedne primedbe na dosadašnji rad Sokoja i dobijeno Rešenje ovog državnog organa 990 broj:2020/4594-05 od 4. marta 2020. godine, po kome Sokoj nesmetano može dalje da radi.                                     

Od samog početka vanrednih okolnosti prouzrokovanih pandemijom, organizovan je novi sistem funkcionisanja Sokoja u kome su se maksimalno poštovale sve mere prevencije i zaštite od zaražavanja, posebno kada su u pitanju naši članovi, zaposleni, ali i naši korisnici.                                                                                                 

Bez obzira na ove mere, rad Stručne službe i svih organa i radnih tela ni jednog trenutka nije bio ugrožen i sve obaveze kao i započete aktivnosti,  odvijale su se nepromenjenim intezitetom.                                                                        

U ovom periodu mnoge naše kolege su, usled zabrane okupljanja, kao i ograničenja organizovanja koncerata, te javnog izvođenja uopšte, bile lišene ostvarivanja osnovnih prihoda pa smo pronašli modus da im pomognemo sa dve bespovratne novčane pomoći  iz Fonda za socijalna davanja.

Imajući u vidu ovu tešku situaciju, potrudili smo se da članovima isplatimo šestu tranšu duga  RTS i na taj način izmirimo poslednju obavezu prema članovima, koji datira iz vremena kada RTS nije plaćao Sokoju svoje obaveze.

Takođe smo se potrudili da  isplatimo članovima sredstva od Youtube za 2018. i 2019, kao i prvi kvartal 2020. godine i na taj način sustigli zaostatke u isplati iz ranijeg perioda. U planu je isplata članovima sredstava naplaćenih od Deezera za period 2015-2019, koja bi mogla da bude ostvarena do kraja marta 2021. godine.

Što se tiče preostalih digitalnih servisa  zaključeni su ugovori sa svim važnijim: Aplle i Spotify, okončavaju se pregovori sa Facebook, a uspostavlja se komunikacija sa novim interesantnim digitalnim korisnikom Tik-Tok.

Za 18.12.2020. godine planirana je redovna isplata akontacije onim članovima, koji se za nju opredele.

Veoma je važno istaći, a što je možda i najvažnije za članove je, da je naplata u 2020. godini, posle prvog kvartala koji je bio rekordan, nastavila u pozitivnom trendu, te je u potpunosti ispunjen Plan naplate za 2020. godinu.

U međuvremenu sve regularne aktivnosti vezane za naplatu, obračun i isplatu naših tantijema odvijaće se nesmetano i u kontinuitetu.                                                                                         

Napravljen je i podignut novi sajt koji je pregledan i praktičan, kako u nalaženju svih relevantnih informacija tako i u komunikaciji i korespodenciji pre svega sa članstvom, ali i sa našim korisnicima repertoara, kao i sa širom javnošću.                                                         

PR služba je osnažena i efekat njenog rada je već vidljiv. Osnovni zadaci ove službe su regularno informisanje članova o svim važnim aktivnostima kao i stavljanje Sokoja u kontekst pozitivne i društveno odgovorne organizacije.                                                                                       

Ova 2020. je godina u kojoj proslavljamo 70 godina postojanja Sokoja. Komisija za obeležavanje ovog jubileja, koju je formirao Upravni odbor, blagovremeno je napravila kompletan koncept proslave u okviru koga je predviđena izrada monografije, izložba, dokumentarni film i svečana akademija. Određen je datum proslave, bukiran je prostor, angažovani su saradnici, pronađeni su i sponzori koji će pomoći manifestaciju, ali smo zbog mera ograničenja usled pandemije doneli odluku da čitav događaj pomerimo za iduću godinu, čim nam opšte okolnosti to budu dozvolile. Jedino što će biti realizovano u ovoj, slavljeničkoj,  godini će biti Monografija o Sokoju, koja je u završnoj fazi izrade.

Pored organizacije Ufus Afa ZAŠTITA (Udruženja koje na kolektivan način ostvaruje prava filmskih autora) čije interese uspešno zastupamo već treću godinu, nalazimo se pred potpisivanjem ugovora o saradnji sa GOS (Udruženje glumaca) i ta saradnja će doneti Sokoju ne samo ostvarivanje novih prihoda već i poboljšanje medijske slike o nama kao ozbiljnoj organizaciji od poverenja, što će značajno podići reputaciju Sokoja, kao organizacije za ostvarivanje kolektivnih prava.                                                           

Posebno ističemo dve krucijalne aktivnosti organa Sokoja koje su se odvijale u proteklom periodu, a bile su vezane oko izrade novog Statuta Sokoja i oko izrade i usvajanja Strategije izrade novog informacionog sistema Sokoja.          

Statutarna komisija zadužena oko predloga vezanih za izradu novog Statuta je u saradnji sa ekspertima (prof. Uroš Ćemalović, vanredni profesor i naučni saradnik) i uz asistenciju Pravne službe Sokoja, gotovo privela svoj posao kraju. Pre nego što predlog novog Statuta izađe pred Skupštinu potrebno je obaviti konsultacije sa članstvom. Konsultacije smo u prethodnom periodu omogućili i na našem sajtu u pisanoj formi i taj način korespodencije je i dalje aktivan i moguć. Plenume koje smo planirali nije bilo moguće organizovati usled mera ograničenog okupljanja, tako da ćemo rasprave i diskusije organizovati na video sednicama. Svi zainteresovani članovi Skupštine moći će da iznesu svoje predloge i sugestije i tako doprinesu izradi konačne verzije Statuta. Najveći mogući koncenzus oko predloga i samo usvajanje novog Statuta je od esencijalne važnosti, između ostalog i zbog činjenice da u starom Statutu nije predviđena opcija elektronske – video skupštine. Iz tog razloga mi još uvek moramo da tražimo saglasnost Zavoda za intelektualnu svojinu svaki put kad nam je elektronska sednica jedino realno rešenje, što je u ovakvim uslovima slučaj. Uobičajena godišnja Skupština koja podrazumeva fizičko prisustvo članova je i dalje iz opravdanih razloga opcija koju ogromna većina članova preferira, ali moramo biti odgovorni jer niko ne može da predvidi dužinu trajanja ovih vanrednih okolnosti, a kontinuitet rada i obaveza naše Organizacije ne sme se dovoditi ni jednog momenta u pitanje.                                            

Upravni odbor je usvojio Strategiju razvoja novog informacionog sistema Sokoja i sada nam predstoje konsultacije sa članstvom kao i stručna prezentacija iste pre nego što konačnu odluku donosemo svi na Skupštini. Kao i oko izrade i usvajanja novog Statuta plenumi za sada nisu realna opcija. U tom smislu pratićemo situaciju i izanaliziraćemo načine i metode komunikacije oko svih važnih zadataka i obaveza koje nas očekuju u nastupajućem periodu i o svemu ćemo vas detaljno i blagovremeno informisati.                                                                                                                

Novi Statut i novi Informacioni sistem su neupitno dve najvažnije aktivnosti u vremenu ispred nas uz čiju primenu ćemo značajno osnažiti i modernizovati našu organizaciju i konačno zakoračiti u 21. vek.

Na kraju, svima vama želimo dobro zdravlje i da vas korona svakako zaobiđe, uz poruku da se i sami čuvate. Takođe, čestitamo vam Novu godinu i Božićne praznike, uz želju da ih u veselju dočekate i proslavite.

 

U Beogradu, 16.12.2020. godine

 

                                                                                                            Upravni odbor Sokoja 

sokojAsset 2

OBRAĆANJE UPRAVNOG ODBORA ČLANSTVU SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI