Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Multimedijalni projekat „Transilluminance“ koji predstavlja revolucionarnu simbiozu muzike i fotografije objavljen је 15. septembra za izdavačku kuću Trajbal Rajber. Ovaj projekat, čiji su tvorci fotograf Mikica Andrejić iz Zaječara i audio umetnik Slađan Milenović iz Niša, sastoji se od sedam jedinstvenih kompozicija kojе spajaju zvuk i sliku u kohezivnu celinu, stvarajući transcendentalno iskustvo za slušaoce i posmatrače. Inspirisani panoramskim fotografijama Mikice Andrejića i kompozicijama Slađana Milenovića, stvorili su unikatan spoj umetnosti i ambijentalne muzike.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja a dostupan je na https://transilluminance.com/