Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Obaveštavamo članove Sokoja da je u vezi sa izradom predloga novog Statuta Sokoja planirano održavanje dva plenuma, za 08. februar i 22. februar. 2021. godine, sa početkom u 12.00 časova.

Zbog trenutne epidemiološke situacije u našoj zemlji, kao i Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, plenumi će se organizovati putem video konferencije (platforme Teams).

Članovima Sokoja biće dostavljen mejl sa uputstvom za instalaciju i korišćenje platforme Teams, kao i nacrt Statuta Sokoja.

Svoje eventualne sugestije, komentare i pitanja u vezi sa nacrtom Statuta možete poslati do 03. februara 2021. godine na mejl adresu nacrtstatuta@sokoj.rs, kako bismo pravovremeno i potpuno mogli pripremiti odgovore.

Ako želite da učestvujete na plenumu, do navedenog datuma obavezni ste da prijavite svoje učešće putem mejla, uz navođenje datuma kada želite da učetvujete (08. ili 22. februar), što šaljete takođe na mejl adresu  nacrtstatuta@sokoj.rs, kako bi IT Sokoja, na najbolji mogući način, organizovao video plenume za prijavljeni broj lica.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENjE ZA ČLANOVE U VEZI PREDLOGA IZRADE NOVOG STATUTA SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI