fbpx

SOKOJ

Upravni odbor Sokoja je, na sednici održanoj dana 23. decembra 2020. godine,  predložio da se podržani projekti sredstvima iz Fonda za kulturna davanja kao što su koncerti, festivali i druge manifestacije sa živim izvođenjem, održe online, preko društvenih mreža i drugih platformi kao live prenosa, pod uslovom da podnosioci projekata ispunjavaju profesionalne standarde, u smislu produkcije (ozvučenja, kamere, rasvete i iznajmljenog prostora), a o čemu je potrebno unapred obavestiti stručnu službu Sokoja.

Navedeno je predloženo na osnovu sve većeg broja molbi podnosilaca projekata, a zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID- 19 tokom 2020. godine i  u skladu sa merama koje je Vlada Republike Srbije donela za suzbijanje epidemije.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE UPRAVNOG ODBORA O REALIZACIJI PROJEKATA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA

OBAVEŠTENJE UPRAVNOG ODBORA O REALIZACIJI PROJEKATA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA