Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Upravni odbor Sokoja je, na sednici održanoj dana 23. decembra 2020. godine,  predložio da se podržani projekti sredstvima iz Fonda za kulturna davanja kao što su koncerti, festivali i druge manifestacije sa živim izvođenjem, održe online, preko društvenih mreža i drugih platformi kao live prenosa, pod uslovom da podnosioci projekata ispunjavaju profesionalne standarde, u smislu produkcije (ozvučenja, kamere, rasvete i iznajmljenog prostora), a o čemu je potrebno unapred obavestiti stručnu službu Sokoja.

Navedeno je predloženo na osnovu sve većeg broja molbi podnosilaca projekata, a zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID- 19 tokom 2020. godine i  u skladu sa merama koje je Vlada Republike Srbije donela za suzbijanje epidemije.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE UPRAVNOG ODBORA O REALIZACIJI PROJEKATA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA

OBAVEŠTENJE UPRAVNOG ODBORA O REALIZACIJI PROJEKATA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA