Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Stručna služba Sokoja obaveštava članove  da je planirano u aprilu mesecu održavanje dva plenuma u vezi sa izradom novog Informacionog sistema. Poziv članovima Sokoja da uzmu učešće na plenumima kao i detaljnije informacije biće istaknute na portalu za autore i dostavljene putem imejla sa pratećim dokumentima , Strategije Informacionog sistema u sledećih 5 godina i prezentacija Strategije.

Plenumi su zakazani za 16 april i 29 april 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova, a biće organizovani putem video konferencije (platforme Teams) , imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji, kao i Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

 Ukoliko želite da učestvujete na plenumu, obavezni ste da prijavite svoje učešće putem imejla na adresu info@sokoj.rs, uz napomenu precizno navedenog datuma na kom zakazanom plenumu želite da učestvujte kako bi IT služba Sokoja, na najbolji mogući način, organizovala video plenume za prijavljeni broj lica.

 Prijava za učestvovanje može se poslati do 14 aprila 2021. godine u koliko je učestvovanje na prvom plenumu i do 26.04.2021.godine ukoliko je planirano učešće na drugom zakazanom plenumu , a kako bi  pravovremeno i potpuno mogli da se pripreme odgovori od strane IT službe i g.Dejana Smiljanića svoje eventualne sugestije, komentare i pitanja u vezi sa IT strategijom članovi Sokoja mogu poslati na imejl adresu info@sokoj.rs do navedenih datuma .

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE O ZAKAZANIM PLENUMIMA POVODOM IZRADE NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA SOKOJA

ODRŽAN PRVI ONLINE PLENUM SOKOJA