Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Obaveštavamo vas da će se vanredna elektronska sednica Skupštine Sokoja, održati u nedelju 04. oktobra 2020. godine počev od 08h pa zaključno do 24h.

Članovima aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, Poziv za učestvovanje na vanrednoj elektronskoj sednici sa Dnevnim redom i materijalom poslat je danas 25. septembra 2020. godine u zakonskom roku i objavljen na Portalu za članove.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU VANREDNE ELEKTRONSKE SEDNICE SKUPŠTINE SOKOJA