Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, Upravni odbor Sokoja doneo je odluku kojom se oglašavaju izbori i utvrđuju kandidacioni listovi za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Savet autora Sokoja i rok za podnošenje kandidatura.

Kandidacioni listovi mogu se preuzeti u prizemlju (kancelarija Pisarnica) prostorija Sokoja, Mišarska 12-14, Beograd ili u elektronskom obliku na Portalu za članove.

Uredno popunjeni obrazac, kandidacionog lista mora biti dostavljen Upravnom odboru Sokoja, Mišarska 12-14, prizemlje (kancelarija Pisarnica) ili putem elektronske pošte, na mejl adresu kandidatura@sokoj.rs, najkasnije 72 časa pre početka zakazanog održavanja sednice Skupštine.

Obrazac kandidacionog lista je uredno popunjen ukoliko sadrži:

  • ime, prezime, nadimak, broj sa Liste članova aktuelnog saziva Skupštine i potpis kandidata;
  • naziv organa za koji se kandiduje;
  • ime, prezime, broj sa Liste članova aktuelnog saziva Skupštine i potpis 10 autora koji su istog žanra kao i kandidat, odnosno 10 autora ako je kandidat predstavnik izdavača (publisher);
  • posebno naglašavamo da ukoliko se potpisi autora koji podržavaju kandidaturu jednog kandidata nalaze na više kandidacionih listova, svi listovi moraju biti dostavljeni istovremeno.

Jedno lice može se kandidovati samo za jedan organ ili samo za Savet autora, a može podržati kandidaturu neograničenog broja članova.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE O IZBORIMA 2021. GODINA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI