Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

PO OSNOVU SPORAZUMA SA KORISNIKOM JMU RTS

Upravni odbor Sokoja, inicirao je da se izvrši isplata autorima i nosiocima prava, celokupna poslednja, šesta tranša obaveze RTS-a prema Sokoju, a na osnovu Sporazuma sa RTSom, imajući u vidu posledice po naše članove koje je prouzrokovala pandemija korona virusa.

Kako ta isplata podrazumeva i isplatu dela obaveze koja još nije naplaćena od RTS, a kako bi sve bilo u skladu sa zakonskim propisima, kao i aktima Sokoja, Sokoj se obratio Zavodu za intelektualnu svojinu, te dobio mišljenje da je rešenje ove situacije u izmeni Plana raspodele Sokoja, koji bi takvu isplatu omogućio.

Stoga Savet autora kao nadležan predlagač izmena, kao i Upravni odbor nadležan za zakazivanje Skupštine, kreću u sprovođenje procedure u skladu sa aktima Sokoja, koja treba da se završi vanrednom elektronskom sednicom Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, kao organom ovlašćenim da izvrši izmenu Plana raspodele.

U tom smislu, članovi Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja će u kratkom roku dobiti Poziv za učestvoivanje na vanrednoj elektronskoj sednici, sa tačkom Dnevnog reda: Usvajanje izmena i dopuna  Plana raspodele.

Ukoliko aktuelni saziv Skupštine Sokoja, usvoji predložene izmene, Stručna služba Sokoja će preduzeti potrebne aktivnosti, kako bi se u što kraćem roku izvršila isplata članovima.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE O ISPLATI AUTORSKE NAKNADE

IN MEMORIAM MIŠA MARKOVIĆ (1949 – 2020)