Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sokoj, Organizacija muzičkih autora Srbije, ovom prilikom obaveštava svoje korisnike i javnost, da je, u ovom teškom trenutku za našu državu, građane i privredu, donela odgovarajuće odluke.

Najpre, odobrili smo umanjenje računa od 50% za mesec mart 2020. godine, i to na već odobrene popuste, za sledeće vrste korisnika, koji su svoje korišćenje repertoara Sokoja prijavili u skladu sa zakonom:

ugostiteljski objekti (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju);
objekti za priređivanje igara na sreću (kladionice, kockarnice i slično);
diskoteke, klubovi, splavovi i u drugi slični ugostiteljski objekti, koji imaju radno vreme posle 01:00 časova;
trgovine na veliko i malo (butici, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača, kiosci brze hrane koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju, saloni automobila, nameštaja i izložbeno prodajni prostori i sl.)
veliki komercijalni prostori (hoteli i pansioni, robne kuće, trgovinski centri, rehabilitacioni centri, banjska lečilišta i sve specijalne bolnice koje svoje kapacitete koriste u komercijalne svrhe);
ostali korisnici za koje javno saopštavanje nije od posebnog značaja za obavljanje delatnosti (muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, sajmovi, stadioni, kulturne, političke i sportske manifestacije, kancelarijski prostori, komercijalni prostori do 1500 m2 (hoteli, bazeni, garaže, parkirališta), medicinske ustanove i sl.);
ostali korisnici za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavljanjdelatnosti (aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole, akva parkovi, luna parkovi, modne revije, koncerti, sabori, muzičke manifestacije i festivali, zabave, maturske večeri i sl.);
holovi, recepcije i slično;
prevozna sredstva;
pozorišta, bioskopi, bilijar sale i slično.

Zatim, svim tim korisnicima odobravamo produženi rok plaćanja od 45 dana.

Doneli smo odluku i da obustavimo sve aktivnosti naših zastupnika na terenu – kontrolora, a najveći broj zaposlenih smo uputili na rad od kuće, kako bismo pomogli sprečavanju daljeg širenja epidemije.

Naša organizacija će i dalje pratiti situaciju i u aprilu doneti naknadne odluke u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i realnim ekonomskim stanjem u državi.

Takođe, napominjemo da su iste odluke za istu vrstu korisnika donele i Organizacija proizvođača fonograma Srbije, OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora, PI.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA I JAVNOSTI

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI