Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Tribina Novi susreti u savremenoj muzici biće održana u četvrtak, 8. juna sa početkom u 15.30 u Legatu Slavenski.

Na tribini učestvuju Davor Vintze, kompozitor i novi direktor  Muzičkog bijenala Zagreb, Branka Popović, kompozitorka i selektora Medjunarodne tribиne kompozitora kao i muzička teoretičarka dr Laura Emeri, profesorka na Univerzitetu Emori (Atlanta, SAD) .

U prvom delu tribine, Davor Vintze će u razgovoru sa Laurom Emeri predstaviti svoj opus i programsku viziju Muzičkog bijenala 2025, a potom će Branka Popović imati svoje izlaganje o 30 godina Međunarodne tribine kompozitora.

Cljjevi tribine su upoznavanje naših kolega, kompozitora i izvođača, sa novim direktorom Muzičkog bijenala, promocija aktivnosti UKS-a, kao i uspostavljanje osnova za regionalno povezivanje i saradnju u narednom periodu.

sokojAsset 2

NOVI SUSRETI U SAVREMENOJ MUZICI

NOVI SUSRETI U SAVREMENOJ MUZICI