Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Novi kompakt disk Snježane Pavićević (pikolo flauta) pod nazivom  „Perspecctives” nedavno je objavljen u izdanju Metropolis Music .

Ovim projektom koi je podržan iz Fonda za kulturna davanja Sokoja, pokrenuto je interesovanje domaćih kompozitora, koji su prepoznali izuzetne izražajne mogućnosti pikolo flaute kao solističkog instrumenta, pa su tako u poslednjih par godina nastala prva dela, u istoriji muzike kod nas, posvećena pikolo flauti. Izuzetak je Konjovićeva Satirova svirala, prvobitno napisana za solo flautu, koju je Snježana Pavićević aranžirala za pikolo flautu verujući da zvuk i izražajnost ovog instrumenta mogu još vernije da prikažu karakter dela.

U saradnji sa Marijom Vasić (pikolo flauta) i Vanjom Šćepanovićem (klavir), Snježana nam na svom drugom albumu donosi  sedam kompozicija domaćih i regionalnih kompozitora pisanih za solo pikolo kao i za pikolo i klavir.

Na albumu se nalaze dela  P.Konjovića, I.Brkljačića, I. Božičevića, J.Stefanović, D.Jovanović, I. Jevtića kao I D.Mastikosa  Izdanje „Perspecctives” je dostupno i na svim većim digitalnim platformama.

https://bfan.link/perspecctives

sokojAsset 2

NOVI CD PERSPECCTIVES

NOVI CD PERSPECCTIVES