Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Novi, 59. broj Internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk / New Sound, koji izdaje Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dostupan na vebsajtu Časopisa.

Objavljivanje novog broja podržao je Sokoj iz Fonda za kulturna davanja kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Ministarstvo kulture i informisanja RS.

sokojAsset 2

NOVI BROJ ČASOPISA NOVI ZVUK

NOVI BROJ ČASOPISA NOVI ZVUK