Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Objavljen je 56. broj Internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk / New Sound koji izdaje Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti.

Kompletnu svesku novog broja možete čitati na sledećem linku

Priprema i objavljivanje 56. izdanja Novog zvuka finansirani su sredstvima Sokoja iz Fonda za kulturna davanja kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  i Ministarstva kulture i informisanja.

sokojAsset 2

NOVI BROJ ČASOPISA NOVI ZVUK /NEW SOUND

NOVI BROJ ČASOPISA NOVI ZVUK /NEW SOUND