Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

(Ne)briga o srpskoj umetničkoj muzici – problemi i izazovi sa kojima se suočavaju muzičke zaostavštine srpskih kompozitora

Povodom Dana Legata Slavenski (otovoren 8. decembra 1983.) u tom prostoru će biti organizovano predavanje i prezentacija istraživanja do kojih je došao muzički teoretičar Mirko Jeremić.

Srpska umetnička muzika ima jedan ozbiljan nedostatak, koji se pretvorio u gorući problem, a koji se tiče nedostupnosti muzičkog materijala. Za veliki procenat muzičkih dela onih srpskih kompozitora koji nisu živi, ili se ne zna gde se nalazi notni materijal ili su partiture u veoma lošem stanju da je iz njih nemoguće izvoditi muziku. Ogroman deo notnog materijala se nalazi po podrumima i ormarima naslednika kompozitora, po magacinima muzičkih škola, pa i na različitim mestima širom sveta. Neke partiture su misteriozno nestale, iako su bile čuvane u državnim institucijama, a neke nikada nisu bile pronađene i prikupljene. Sve to otežava sagledavanje zaostavštine srpske muzike i srpskih kompozitora, kao i njihovo pozicioniranje u svetskim muzičkim tokovima. Na predavanju će biti predstavljeni različiti slučajevi čudnih puteva gubljenja partitura i notnih materijala srpskih kompozitora, a u cilju prikazivanja stanja srpske muzike i neophodnosti preuzimanja ozbiljnih aktivnosti na pronalaženju i čuvanju dela srpskih kompozitora.

Legat Slavenski, četvrtak 8. decembar u 19 časova

sokojAsset 2

(NE)BRIGA O SRPSKOJ UMETNIČKOJ MUZICI

(NE)BRIGA O SRPSKOJ UMETNIČKOJ MUZICI