Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Muzikološko društvo Srbije  u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti organizuje  nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom ’Difrakcije’ kompozitorskog, muzičko-teorijskog, pedagoškog i društveno-kulturnog stvaranja Berislava Popovića. Skup se održava u  periodu od 30. novembra do 2. decembra 2021. godine u Svečanoj sali Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. 

Koncert posvećen stvaralaštvu Berislava Popovića pod nazivom Sempre e con tutta la forza održava se u sredu 1. decembra u sali Beogradske filharmonije sa početkom u 19 časova.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

sokojAsset 2

NAUČNI SKUP POSVEĆEN STVARALAŠTVU BERISLAVA POPOVIĆA

NAUČNI SKUP POSVEĆEN STVARALAŠTVU BERISLAVA POPOVIĆA