Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Nagradu Grada Beograda za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo dobila je dr Maja Smiljanić Radić, za koncert pod nazivom Srpska orguljska muzika koji je održan u okviru festivala Dani orgulja. Na programu koncerta su bila dela Vere Milanković, Vladimira Tošića, Ivana Jevtića, Josipa Slavenskog i Vlastimira Trajkovića.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

sokojAsset 2

NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA KONCERT SRPSKA ORGULJSKA MUZIKA

NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA KONCERT SRPSKA ORGULJSKA MUZIKA