Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

FEST Pro je nova inicijativa Beogradskog međunarodnog filmskog festivala – FEST.  Ovaj program je posebno osmišljen da podrži filmske profesionalce i stvori platformu za filmsku industriju koja će omogućiti umrežavanje, učenje i istraživanje novih mogućnosti. Cilj FEST-a Pro je da Beograd postane centar filmske industrije i poželjna destinacija za filmsku produkciju.

Od 28. februara do 2. marta, program FEST-a Pro će obuhvatiti niz panela, sastanaka i radionica sa gostima iz inostranstva i domaćim filmskim profesionalcima.Ovaj program je namenjen i usmeren, pre svega, filmskim profesionalcima, a ima za cilj da stvori platformu za filmsku industriju koja će omogućiti umrežavanje, učenje i istraživanje novih mogućnosti.

U petak 1. marta u Sali 2 MTS dvorane u terminu 17:45 – 18:45h predstavnici Sokoja će imati prezentaciju na temu Muzička autorska prava na filmu

Učesnici su: Pavle Pavičić, Srećko Barbarić i Janko Balandžić