Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U nedelju, 31. jula, na 10. Strings –  medjunarodnom festivalu u Leskovcu, premijerno će biti izveden gudački kvartet Mozaik, Igora Andrića. Autor će, na koncertu, predstaviti svoje delo a nakon razgovora će nastupiti kvartet u sastavu Miroslav Pavlović i David Saramandić, violine, Nemanja Živanović, viola i Željko Ivović.

Organizator festivala je Kulturni centar Leskovca a projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

sokojAsset 2

MOZAIK IGORA ANDRIĆA NA STRINGS FESTIVALU

MOZAIK IGORA ANDRIĆA NA STRINGS FESTIVALU