fbpx

SOKOJ

Iako se po nekim statistikama, muzika danas emituje 90 posto sa mobilnih uređaja, najviše telefona, domaći autori do sada nisu od toga imali nikakave koristi. Donošenjem Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, u aprilu mesecu 2022. godine, Vlada Republike Srbije je ispravila dugogodišnju nepravdu, koja je učinjena prema svim autorima (muzički autori, fotografi, filmski autori) i nosiocima srodnih prava ( pevači, instrumentalisti, glumci, vlasnici fonograma), jer uvoznici i proizvođači uređaja i nosača zvuka, slike i teksta nisu plaćali tzv. „posebnu naknadu“ za uvoz ili proizvodnju velikog broja uređaja i nosača zvuka slike i teksta, koji se nisu nalazili na Listi, već desetinama godina unazad. Reč je o naknadi koja se plaća u celom svetu.

U nastavku je ceo intervju sa direktorom Sokoja, Dejanom Manojlovićem.

https://citymagazine.danas.rs/kultura/art/manojlovic-ispravljena-nepravda-prema-autorima-muzike-filma-fotografije/

sokojAsset 2

MANOJLOVIĆ: ISPRAVLJENA NEPRAVDA PREMA AUTORIMA MUZIKE, FILMA, FOTOGRAFIJE