Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Iako se po nekim statistikama, muzika danas emituje 90 posto sa mobilnih uređaja, najviše telefona, domaći autori do sada nisu od toga imali nikakave koristi. Donošenjem Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, u aprilu mesecu 2022. godine, Vlada Republike Srbije je ispravila dugogodišnju nepravdu, koja je učinjena prema svim autorima (muzički autori, fotografi, filmski autori) i nosiocima srodnih prava ( pevači, instrumentalisti, glumci, vlasnici fonograma), jer uvoznici i proizvođači uređaja i nosača zvuka, slike i teksta nisu plaćali tzv. „posebnu naknadu“ za uvoz ili proizvodnju velikog broja uređaja i nosača zvuka slike i teksta, koji se nisu nalazili na Listi, već desetinama godina unazad. Reč je o naknadi koja se plaća u celom svetu.

U nastavku je ceo intervju sa direktorom Sokoja, Dejanom Manojlovićem.

https://citymagazine.danas.rs/kultura/art/manojlovic-ispravljena-nepravda-prema-autorima-muzike-filma-fotografije/

sokojAsset 2

MANOJLOVIĆ: ISPRAVLJENA NEPRAVDA PREMA AUTORIMA MUZIKE, FILMA, FOTOGRAFIJE