Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

List Danas je svojevremeno, a u skladu sa informacijama koje mu je dao član Sokoja Vlado Georgiev, objavio tekst u kome je u naslovu navedeno da je Dejan Manojlović, direktor Sokoja „proneverio pare autora“.

Da podsetimo, reč je optužbama na račun direktora Sokoja, koje su izrekli članovi tadašnjeg Nadzornog odbora Sokoja, koji su na vanrednoj Skupštini Sokoja, velikom većinom glasova smenjeni, a aktivnosti Direktora Manojlovića potvrđene kao zakonite i u korist Sokoja i njegovih članova.

U presudi Višeg suda u Beogradu, a koja je potvrđena od strane Apelacionog suda u Beogradu i tako postala pravnosnažna, navodi se:

“Kako tuženi list Danas nije uložio potreban stepen pažnje primeren okolnostima, radi provere istinitosti informacije, te kako je utvrđeno da su informacije koje su iznete u spornom naslovu i nadnaslovu neistinite i objektivno uvredljive, Sud je našao da informacije objavljene u spornom naslovu imaju lezionu (štetnu) sposobnost i da su u konkretnom slučaju objavljivanjem ovog članka povređeni čast i ugled tužioca Dejana Manojlovića, jer informacije o njemu ne samo da su neistinite, već su i objektivno uvredljive.“

sokojAsset 2

LIST DANAS IZGUBIO SPOR SA DEJANOM MANOJLOVIĆEM DIREKTOROM SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI