Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Udruženje kompozitora Srbije objavilo je konkurs za slanje partitura za 32. Međunarodnu tribinu kompozitora.

Rok za učešće je do 30. novembra 2022. godine a tekst konkursa sa detaljnim propozicijama možete pronaći na linku: https://composers.rs/?p=7602

sokojAsset 2

KONKURS ZA SLANJE PARTITURA – 32. MEĐUNARODNA TRIBINA KOMPOZITORA

KONKURS ZA SLANJE PARTITURA – 32. MEĐUNARODNA TRIBINA KOMPOZITORA