Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovala je u hotelu „CUE“ u Podgorici konferenciju pod nazivom “Izazovi zaštite intelektualne svojine”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Sokoja: Radivoj Brkić, šef Službe za pravne poslove i Srećko Barbarić, direktor Sektora za dokumentaciju i raspodelu i pomoćnik direktora Sokoja.

Nakon uvodnog obraćanja, prisutni su imali priliku da, u okviru održanog panela, čuju nešto više o trenutnom stanju na polju zaštite intelektualne svojine u Crnoj Gori. Član poslovno-tehničkog komiteta Cisaka, Srećko Barbarić, govorio je o kolektivnom ostvarivanju muzičkih autorskih prava u digitalnom okruženju.

Više o događaju možete pročitati u članku podgoričkog portala “Vijesti”: 

sokojAsset 2

KONFERENCIJA “IZAZOVI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE” U CRNOJ GORI

KONFERENCIJA “IZAZOVI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE” U CRNOJ GORI