Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Koncertno predavanje pijanistkinje JASMINE JANKOVIĆ Srpsko-jevrejski kompozitori, građani Beograda, stradali u Holokaustu u logorima Jasenovac i Staro sajmište posvećeno Ladislavu Grinbaum Grinskom biće održano u Legatu Slavenski u utorak , 31. oktobra sa početkom u 19 časova.

U muzičkom delu programa učestvuju i Edit Makedonska, violina i Marko Đurđević, bariton.

Ulaz na koncert je slobodan.

O projektu, autorka Jasmina Janković ističe:

U ovom projektu dajem akcenat na kompozitore između dva rata, čija su dela zaboravljena usled izgubljene zaostavštine zajedno sa njihovom pogibijom u Holokaustu u II svetskom ratu. Istražujući njihovo stvaralaštvo i stradanje, evociram uspomenu na srpske kompozitore jevrejskog porekla koji su životni i radni vek proveli pretežno u Beogradu. Ukazivanjem na stvaralački rad u višestrukim ulogama, kao kompozitora, dirigenata, muzičkih pisaca, pedagogoga, rukovodioca, urednika časopisa, kritičara, ukazujemo na ulogu od izuzetnog značaja u periodu međuratne muzičke kulture,  te značajan doprinos kulturnom razvitku Beograda. Tragično su stradali kao žrtve genocida u okupiranom Beogradu i Nezavisnoj državi Hrvatskoj u Holokaustu u zloglasnim logorima 1941. godine i to među prvim žrtvama; Rikard Švarc zajedno sa bratom je stradao u Jasenovacu, dok je Ladislav Grinski stradao među prvim deportovanim Jevrejima, (Topovske šupe- Banjica- Staro Sajmište), zajedno sa ženom, šestogodišnjom ćerkom i njena dva brata, pogubljen i obešen kao pokazni primer drugima.