Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Koncert hora Beogradski madrigalisti, pod nazivom Savremena srpska duhovna muzika biće održan u nedelju, 26. decembra sa početkom u 18 časova u  hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu.  Dirigent hora je Aleksandar Brujić a na programu su dela D. Maksimovića, D. Trbojevića, V. Milanković, R. Maksimovića, S. Božića, M. Govedarice, M. Marinkovića, V. Peričića, V.Milosavljevića i I. Jevtića.

Koncert je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

sokojAsset 2

KONCERT MADRIGALISTI

KONCERT MADRIGALISTI