Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Projekat „Dela srpskih kompozitorki za glas i klavir“obuhvata  tri koncerta u Nišu 7.12., Novom Sadu 26.12. i Beogradu 19.12. sa kamernim delima naših eminentnih kompozitorki.

„Lili Lalauna“, „Avaj“i „Noćne pesme“ (premijera) Svetlane Savić, „Čarobnica“ Ljubice Marić, kao i „Rukoveti“ Isidore Žebeljan su kompozicije različite po temama, prirodi i karakteru, ali se susreću u nekoliko zajedničkih tačaka poput visoke umetničke vrednosti, intelektualno-emotivne izbalansiranosti, dobrog poznavanja pijanističke i vokalne tehnike i autentičnosti.

Izvođači su sopran  Mina Kovač Marković i pijanista  Dušan Marković.

Projekat je podržan od strane Fonda za kulturna davanja Sokoja