Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U okviru projekta U tri boje – muzika srpskih i francuskih autora 20. veka za kamerni trio ansambl Temenos u sastavu Iva Milošević, flauta, Marija Lazić, oboa i Milan Popović, klavir, održaće koncert u utorak, 28. decembra u 19 časova u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi u Beogradu. Na programu su dela Ibera, Jevtića, Radića, Grgina i Damaza.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja

sokojAsset 2

KONCERT ANSAMBLA TEMENOS

KONCERT ANSAMBLA TEMENOS