Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

IZVEŠTAJ CISAC-A ZA 2020. GODINU: GLOBALNI PAD HONORARA OD AUTORSKIH PRAVA JE VEĆI OD MILIJARDU EVRA

CISAC je objavio godišnji izveštaj o prikupljenoj naknadi za autorska i srodna prava tokom 2020. godine, u kome se vidi prava razmera krize izazvane pandemijom virusa COVID19 .

Globalni prihodi autora muzike, audiovizuelnih i dramskih umetnosti, kao i književnih autora opali su za 9.9% tokom 2020. godine, što ukupno čini više od milijardu evra gubitka, u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći pad prihoda od autorskih prava, od 10.7%, zabeležen je u muzičkoj industriji, koja je ujedno i najveći generator prihoda od autorskih prava (skoro 88% ukupnih prihoda svih članica CISAC-a dolazi od muzičkih autorskih prava).

Kako su mere izolacije zatvorile vrata koncertnih dvorana i javnih prostora za održavanje koncerata širom sveta, najveći pad zabeležen je kod prihoda od javnih (živih) nastupa i koncerata, 45.5%.

Sa druge strane, ukupni pad delimično je ublažen porastom prihoda od digitalnih servisa i platformi za 16.6%. Mere izolacije i nemogućnost održavanja koncerata povećale su broj pretplata na video-on-demand usluge a rezultat su dale i brojne aktivnosti kojima su autorska društva širom sveta licencirala svoj repertoar na digitalnim platformama i servisima.

Evropsko tržište i dalje prednjači u visini prikupljene naknade iako je pretrpelo najveći udar zbog pada prihoda u segmentu koncerata i živog izvođenja.

Predsednik CISAC-a i osnivač grupe ABBA, Björn Ulvaeus, istakao je da iz iskustva globalne pandemije koja je zadesila muzičku industriju možemo da zaključimo dve stvari. Prva je značaj digitalnih servisa i platformi, koji su na sigurnom putu da postanu glavni izvor prihoda autora u budućnosti, a druga da ti prihodi nisu dovoljni za dostojanstven život i fer naknadu kada se rasporede na milione autora širom sveta. On je izrazio nepravednost eko sistema u kome današnji autori stvaraju, nadajući se da će, u budućnosti, autori dobiti zasluženo mesto u komercijalnom lancu vrednosti i fer naknadu za svoj rad.

Sokoj je, tokom 2020. i 2021. godine, isplatio pomoć svojim članovima u tri navrata, pokušavajući da ublaži udarac koji je pandemija nanela autorima u Srbiji. Pomoć ugroženim autorima isplaćivana je po hitnom postupku i u što kraćem roku. Takođe, uspeli smo da održimo prihode i naplatu na skoro istom nivou kao i u normalnim okolnostima, zbog čega smo dobili i priznanje CISAC-a.

CISAC (Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora) svake godine objavljuje globalni godišnji izveštaj o prikupljenoj autorskoj naknadi sačinjen prema podacima 232 društva iz 123 zemlje.

Ceo izveštaj možete preuzeti OVDE.

sokojAsset 2

IZVEŠTAJ CISAC-A ZA 2020. GODINU

IZVEŠTAJ CISAC-A ZA 2020. GODINU