Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Nakon dve godine izuzetnih napora  Sokoja, udruženog sa drugim organizacijama za ostvarivanje kolektivnih autorskih i srodnih prava, Vlada Republike Srbije je ispravila decenijsku nepravdu i izmenila Listu tehničkih uređaja i predmeta za koji postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskih i srodnih prava.

Uredba Vlade Republike Srbije i promena koju je donela, omogućiće da Sokoj i ostale organizacije prikupljaju i dele svojim članovima ovu naknadu, koju plaćaju proizvođači i uvoznici uređaja i praznih nosača zvuka i slike.

Značaj promene Liste je u tome što se sada na njoj nalazi mnogo veći broj uređaja, jer su na nju dodati između ostalog desktop računari, lap-topovi, TV sa hard diskom, tableti, pametni telefoni, memorijske kartice, spoljašnji hard diskovi, što će omogućiti da se iznos koji se prikupljao po ovom osnovu višestruko uveća.

Stručna služba Sokoja, zajedno sa predstavnicima drugih organizacija, u narednim danima će preduzimati sve potrebne aktivnosti, kako bi se nova Lista što brže stavila u funkciju i od obveznika počela da prikuplja adekvatna naknada, kako bi se rezultati toga osetili u prihodima naših članova što pre, već u ovoj 2022. godini.

 

Upravni odbor i Direktor Sokoja

sokojAsset 2

IZUZETNO VAŽNA VEST ZA ČLANOVE SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI