Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Stručna služba Sokoja je pripremila isplatu naknada za naše članove (‘mala prava, ‘mehanička prava’) a koja se odnosi na repatricionu 2020. godinu. Na sednici Skupštine Sokoja, koja će se održati elektronskim putem u nedelju 30. maja 2021. godine, usvajanjem potrebnih dokumenata isplata bi otpočela već u ponedeljak, 31.5. i trajala do 04.6.2021. godine.

Imajući u vidu da je u 2020. godini i pored pandemije Korona virusa, ostvaren prihod kao u 2019. godini, koja je bila rekordna, verujemo da će članovi Skupštine pozitivno glasati i potvrditi ponuđena dokumenta i na taj način otvoriti zakonske uslove da isplata bude izvršena.

sokojAsset 2

ISPLATA TANTIJEMA ZA 2020. GODINU

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI