Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Stručna služba danas je počela sa isplatom autorske naknade svojim članovima, a odnosi se na muzička dela članova Sokoja čije je korišćenje evidentirao PAM  za period 2019.g i AMUS za period 2018.g.

U izazovnim vremenima globalne pandemije, Stručna služba Sokoja ulaže napore da sve ispalate budu realizovane na najefikasniji način i u najkraćem roku.

sokojAsset 2

ISPLATA AUTORSKE NAKNADE PAM i AMUS

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI