Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sa velikim žaljenjem primili smo vest o odlasku našeg istaknutog člana,  prof.Srđana Hofmana.

Prof.Hofman je rođen 1944. godine, školovao se u Beogradu i usavršavao u Nemačkoj.

Bio je  jedan je od najuglednijih srpskih kompozitora, profesor emeritus kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i šef Tonskog studija Fakulteta. Srđan Hofman je, između ostalog, bio sekretar srpske sekcije Internacionalnog društva za savremenu muziku, jedan od osnivača Međunarodne tribine kompozitora, dekan Fakulteta muzičke umetnosti i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Predsednik Upravnog odbora Sokoja je bio u periodu 2006. do 2013. kao i od 2018. do 2019.

Objavio je veliki broj tekstova iz oblasti savremene muzike, a autor je i knjige Osobenosti elektronske muzike.

Njegov opus sadrži brojna dela orkestarske i kamerne muzike, solističke komade, kompozicije za vokalne i instrumentalne ansamble, te horska i elektroakustička dela. Kompozicije su mu izvođene i na vodećim muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu, na  BEMUS-u, Internacionalnoj tribini kompozitora, Ohridskom letu, Zagrebačkom bijenalu, Internacionalnom takmičenju elektroakustičkih kompozicija u Buržu, Simpozijumu elektronske muzike u Helsinkiju, Svetskim danima muzike u Nemačkoj, Švedskoj i Rumuniji.

Hofman je dobitnik mnogih nagrada, između ostalih prve nagrade na Trećoj internacionalnoj tribini kompozitora 1994. za delo Koncertantna muzika za klavir, 13 gudača i elektroniku, prve nagrade na Četvrtoj internacionalnoj tribini kompozitora 1995. za svoje Znakove za flautu, violončelo, klavir i živu elektroniku, nagrada Stevan Mokranjac za delo Gledajući u ‘Ogledala’ Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka programa LogicPro 2005. i za kompoziciju Kroz kutije zvuka za klarinet, violinu i klavir 2016. godine, nagradu Udruženja kompozitora Srbije i Veliku plaketu Univerziteta umetnosti u Beogradu.

U ime svih članova Sokoja, porodici, prijateljima i saradnicima izražavamo najdublje saučešće.

sokojAsset 2

IN MEMORIAM SRĐAN HOFMAN

IN MEMORIAM SRĐAN HOFMAN