Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Objavljen je godišnji izveštaj o poslovanju Sokoja za 2023. godinu.

Ceo dokument možete preuzeti na linku