Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Ovogodišnja Generalna skupština krovne organizacije CISAC, kao i Opšta sednica krovne organizacije CIAM, održane su u konferencijskoj sali hotela “Conrad” u Seulu, Južna Koreja, u periodu 29-31. maja 2024. godine, u zajedničkoj organizaciji sa južnokorejskom organizacijom KOMSA. Među uvaženim gostima bili su i predstavnici Sokoja.

Generalna skupština CISAC-a, kao najviši organ odlučuje o sastavu ostalih organa, finansijskim I drugim izveštajima, aktivnostima generalnog direktora, članstvu, rezolucijama i ostalim administrativnim pitanjima.

Kao predstavnici Sokoja prisustvovali su Nikola Čuturilo, predsednik Upravnog odbora i Pavle Pavičić, šef Službe za međunarodne pravne poslove.

Na panelima su obrađivane aktuelne teme, poput kulturnog i ekonomskog uticaja tzv. кorejskog talasa popularne muzike, tržišnih i političko-pravnih razvoja u pogledu veštačke inteligencije, te aspektima konkurencije i saradnje u kontekstu licenciranja. Na prezentacijama su izneti sveži statistički podaci, pregled aktivnosti, planova i zaključaka na nivou CISAC-a.