Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U toku je Festival KoMA’18 koji na  tri koncerta predstavlja nove studentske kompozicije, nastale tokom 2020. i 2021. godine. Prilika je da  poslušate raznolikost stilova i svežih ideja novih generacija muzičkih stvaraoca!
15.12. 19:00 (od dua do kvinteta)
15.12. 20:00 (veliki ansambl uz dirigenta)
Sala Beogradske filharmonije
*Karte su besplatne i mogu se preuzeti na portirnici FMU 

Festival KoMA podržava Sokoj iz Fonda za kulturna davanja

sokojAsset 2

FESTIVAL KOMA

FESTIVAL KOMA