Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Peti internacionalni festival EUFONIJA održan je od 11. do 19. decembra u online izdanju.

Festival je svečano  zatvoren koncertom koji je  održan  19.decembra premijernim izvođenjem tri koncerta za harmoniku i savremeni ansambl mladih domaćih autora.

 

Fotografija: promo

Izvedene su kompozicije Svetozara Nešića / Drama kit, Marka Dulića / Končertino za harmoniku i orkestar kao i Accordion concerto Predraga Pavlovića.
Solisti su bili Miloš Milivojević iz Velike Britanije i Miloš Katanić iz Srbije.

Ansamblom 2K+ je dirigovao Mikica Jevtić.

Festival je podržan iz Fonda za kulturna davanja Sokoja.

Ovogodišnje online izdanje Internacionalnog festivala Eufonija je realizovano u saradnji sa Kulturnim centrom Vojvodine “Miloš Crnjanski”, kao deo permanentnog antifestivala 2K+.

 

Snimak zatvaranja Festivala je dostupan na linku

https://www.youtube.com/watch?v=UjRoZ3SewOE&fbclid=IwAR3zWlReX-3YzL6XfMSzmmnkkdwDhz60iiB76xhvhnIu1FYoWDjafTlOYsc

sokojAsset 2

FESTIVAL EUFONIJA

FESTIVAL EUFONIJA