Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U toku je Deveti internacionalni festival harmonike Eufonija koji se održava na različitim lokacijama u Novom Sadu.

Eufonija svake godine pored revijalnog programa ima i takmičenja kao i  specijalni, koncertni program.

Festival će biti zatvoren 19. maja koncertom “Nova srpska muzika za harmoniku” koji je ove godine inspirisan stihovima poeme “Mit o ptici” Mike Antića i koji će premijerno predstaviti  dela kompozitora Milice Ilić i Svetozara Nešića za naratora i savremeni boemski ansambl (Aleksandra Krčmar –violina, Luka Lopičić –harmonika, Momir Novaković – harmonika, Fedor Ruškuc – kontrabas).

Festival Eufonija podržava Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.