Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Ciklus koncerata Evropa u gostima, predstavlja ansambl CIRCLE koji će nastupiti u sredu, 29. novembra u Legatu Slavenski.

Međunarodni kamerni ansambl „Circle“ je posebno važan deo projekta „Evropa u gostima“. Ansambl je osnovan za potrebe projekta u jesen 2020, u vreme zatvaranja i restriktivnih mera usled pandemije, sa ciljem da se održi međunarodna umetnička saradnja i razmena. Sastav ansambla nije stalan, već predstavlja „krug“ umetnika (otud ime „Circle“) okupljenih oko ideje violinistkinje Katarine Aleksić, koncertmajstora Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i umetničkog vođe projekta Evropa u gostima. Na svakom koncertu, ansambl nastupa u drugačijem sastavu, i tokom vremena, ansamblu se pridružuje sve veći broj umetnika i na taj način  se širi krug zagovornika ideje projekta. Ovoga puta „u gostima“ je violončelista Tomaš Pokšivinjski a pored njega nastupaju i Ivana Dakić – oboa, Katarina Aleksić – violina, Marina Popović – viola i Bojana Dimković – klavir.

Na programu su kompozicije D. Radića, I.Žebeljan, I.Brkljačića, I.Stefanović, B.Britna i M.Mihajlovića.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja a u ulaz na koncert, koji počinje u 19 časova, je slobodan.