Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Objavljen je album “Ep o Kosovu”, guslarke Bojane Petković

Nedavno je u izdanju PGP RTS-a izašao kompakt disk pod nazivom “Ep o Kosovu” guslarke Bojane Peković. Na disku se nalaze  epske pesme iz Vukovih zapisa 19. veka, ispevane uz gusle.

Ovim muzičkim materijalom, autorka je ispunila svoju težnju da “oživi duhovnui emocionalnu dubinu likova epskih pesama i onoga što su oni time ostavili budućnosti, našoj i generacijama posle nas.”

BOJANA PEKOVIĆ je student muzičke akademije “Sibelijus” u Finskoj, na smeru “Global music”, gde studira tradicionalni srpski i balkanski muzički instrument- gusle (kao prva u istoriji tog fakulteta ali i jedina u svetu).

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulutrna davanja.

sokojAsset 2

“EP O KOSOVU” BOJANE PETKOVIĆ

“EP O KOSOVU” BOJANE PETKOVIĆ