Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Мuzičko nasleđe Srbije pruža izuzetno raznovrsne mogućnosti za umetnička istraživanja, naročito ona koja u svom fokusu imaju i govorne ili pevane jezike na kojima su istaknuti predstavnici našeg naroda, ali i pripadnici nacionalnih manjina, ponosno godinama stvarali. Upravo takvo umetničko istraživanje su, kroz projekat Srbija nas spaja, sprovele Agota Vitkai-Kučera (Vitkay-Kucsera Ágota) i Jelena Simonović-Kovačević, sastavljajući koncertni program od dela pisanih na srpskom, ali i jezicima nacionalnih manjina, koje žive u našoj zemlji.

Ove umetnice su svojim istraživanjem obuhvatile korpus ostvarenja u opsegu od ranog 19. veka i nastanka srpske muzike sa aktivnostima Josifa Šlezingera, preko perioda sazrevanja, oličenom u delima Josifa Marinkovića i Stevana Stojanovića Mokranjca, odnosno Đorđa Eneskua i Mikulaša Šnajder-Trnavskog, te uzbudljivih međuratnih godina punih muzičkih iznenađenja koje predstavljaju Petar Konjović, Miloje Milojević, Marko Tajčević, Pančo Vladigerov, Đula Vitkai i Pal Abraham, sve do stvaralaštva velikana savremene muzike kao što su Rudolf Bruči, Ivan Kovač, Manos Hadzidakis, Todor Skalovski, Erne Kiralj, Slavko Šuklar i Zoran Mulić.

Nakon nekoliko koncerata u gradovima Srbije, projekat će biti okončan koncertima 21. 11. 2022. u 20 časova u Domu kulture  Studentski grad na Novom Beogradu kao i 22. 11. 2022. u 19:30, Kulturna stanica “Eđšeg” Novi Sad.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja

sokojAsset 2

DVA KONCERTA PROJEKTA SRBIJA NAS SPAJA

DVA KONCERTA PROJEKTA SRBIJA NAS SPAJA