Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Direktor Sokoja, Dejan Manojlović povodom izrade novog Zakona o autorskim i srodnim pravima u razgovoru sa Vladimirom Djurićem za portal Headliner je izjavio:

Da bi naša zemlja ostvarila pristupne uslove za ulazak u EU, potrebno je da u naše zakonodavstvo budu uvrštene pojedine EU direktive , a u vezi sa autorskim i srodnim pravima i kolektivnim ostvarivanjem tih prava.

Doneta je i Medijska strategija koja je predvidela da se Zakon o autorskom i srodnim pravima izmeni i da se implementira do kraja 2021. godine. Kada se saznalo da će biti izbora početkom 2022. godine, sve je prolongirano. Tokom prošle godine formirana je radna grupa od strane Ministarstva privrede sastavljena od predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu, predstavnika organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, zainteresovanih subjekata, te drugih eksperata iz ove oblasti.

Kada se na jesen bude formirala nova Skupština, ovaj zakon će se naći pred poslanicima. Početni tekst nacrta novog zakona napravio je Zavod za intelektualnu svojinu, a direktor zavoda Vladimir Marić je ujedno i predsednik radne grupe.

Član radne grupe је i Dejan Manojlović koji smatra da je nacrt Zakona na kome se radi veoma dobar.

–  Mi koji smo deo radne grupe već nekoliko meseci svakodnevno radimo na svim članovima novog zakona kojih ima oko 300. Trenutno smo negde pri kraju i pretpostavljam da ćemo za mesec dana završiti ovaj veliki posao. Skoro svakodnevno razmatramo bukvalno član po član novog zakona i raspravljamo o najsitnijim detaljima. Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava koje nam je sugerisala Evropska unija, trebalo bi da doprinesu boljoj regulativi u novom Zakonu o autorskim i srodnim pravima. Imamo obavezu da te direktive inkorporiramo u naš pravni sistem, ali se trudimo da ih prilagodimo i našem pravnom sistemu i praksi. Izuzetno smo zahvalni na podršci koju nam u radu daje Ministarstvo privrede. Kada naša radna grupa završi posao, sačinjeni tekst dalje ide u ovo Ministarstvo, pa u Vladu Srbije, pa konačno pred poslanike u parlament. Biće i mesec dana javne rasprave o ovom novom Zakonu. On će biti obelodanjen i svi građani Republike Srbije će tada moći da daju svoje primedbe. Važno nam je da naši autori budu zadovoljni, kao i naše organizacije, tako da vrlo ozbiljno radimo da ne bismo oštetili nikoga – rekao je Dejan Manojlović.

sokojAsset 2

DO KRAJA GODINE NOVI ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI