Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Povodom obeležavanja dana rođenja Josipa Slavenskog (11.maj 1896.) u Legatu Slavenski, biće održan koncert pod nazivom DISONANCA – i notno i usmeno.

Program je zasnovan na delima za violinu i klavir Josipa Slavenskog i Ljubice Marić – profesora i njegove učenice. Naziv „Disonanca – i notno i usmeno“, rečenica kojom je jedan od savremenika opisao ličnost Josipa Slavenskog, ne odnosi se samo na harmonski jezik i muzički izraz koji su zajednički Ljubici Marić i Josipu Slavenskom, već i na zajedničke karakteristike njihovih ličnosti. Naime, i Ljubica i Josip bili su ljudi izuzetnog integriteta, koji su beskompromisno iznosili svoje stavove i u svakodnevnom životu i u muzičkom stvaralaštvu. Iako govorimo o profesoru i njegovoj učenici, u pitanju su dve izrazite individualnosti. Autentičnosti njihovih izraza direktno su uticale i inspirisale muzičko stvaralaštvo na našim prostorima sve do danas.

Na programu su dela za violinu i klavir koja će  izvoditi violinistkinja  Mila Smiljković i pijanistkinja Jasmina Raković.

Projekat Disonanca – i notno i usmeno, podržao je Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

Četvrtak, 11. maj u 19 časova, Legat Slavenski. Trg Nikole Pašića 1, 5. sprat

sokojAsset 2

DISONANCA – I NOTNO I USMENO

KONCERT U LEGATU SLAVENSKI