Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Autorsko veče Milana Mihajlovića biće održano u nedelju 20.03.2022. godine sa početkom u  20 časova u Svečanoj sali Hrišćanske adventističke crkve u Beogradu, Radoslava Grujića 4.

Na koncertu, uz orkestar Gudači Svetog Djordja kao solisti nastupaju Bojana Dimković, klavir i čembalo

Bojan Pešić, oboa, Milan Roksandić, horna I Ljubomir Milanović, viola. Dirigent је Ivan Marković.

Koncert je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

sokojAsset 2

AUTORSKO VEČE MILANA MIHAJLOVIĆA

AUTORSKO VEČE MILANA MIHAJLOVIĆA