Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Koncert pod nazivom (Auto)portreti, muzika za čembalo domaćih autora u izvodjenju čembaliste Milana Popovića biće održan u četvrtak, 29.februara u Legatu Slavenski, sa početkom u 19 časova.

O muzici za čembalo, Milan Popović ističe:

Ideje „tonskog portretisanja“ i „muzičke posvete“ javljaju se u solističkoj muzici za čembalo već u 17. veku, kada su kompozitori pisali komade koji su bili naslovljeni imenima njihovih prijatelja, poznatih savremenika, pa i sebe samih. Ovakva praksa muzičkog „portretisanja“, nastavlja se i u 20. i 21. veku, a cela ideja odlazi korak dalje ka konceptualizaciji – kompozitori moderne pišu dela čija muzika svojim karakterom predstavlja, ne više samo puku inspiraciju, već kompletni emotivni doživljaj i „zvukom oslikanu“ predstavu određene ličnosti, njen karakter i osećajnost.  Mogućnosti tembrovskih potencijala čembala, oličene u različitim tonskim bojama i njihovim kombinacijama, doprinele su tome da ovakva tematika bude eksploatisana  upravo u muzici za ovaj klavijaturni instrument. 

Na programu su dela Miloša Petrovića, Miloša Stevanovića, Emila Petrovića i Ivana Brkljačića.

Ulaz na koncert je slobodan.