Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Posle intenziviranih kontakta i razgovora, u cilju poboljšanja saradnje između dve organizacije koje ostvaruju prava muzičkih autora, a u vezi sa korišćenjem njihovih repertoara na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca BIH (AMUS) izvršila je prema Sokoju svoju obavezu, a koja se odnosi na prikupljena sredstva za srpske autore, za drugi deo 2019. godine.

Istovremeno, Sokoj je izvršio svoju obavezu, za isti period, prema bosansko-hercegovačkim autorima koji se ovde emituju.

Kako je prethodno dogovoreno, odmah posle ovoga će se nastaviti razrešavanje problema koji se odnosi na međusobna plaćanja za 2020. godinu, a potom i za 2021. godinu, kako bi se sustigli termini obaveza plaćanja koji proističu iz međusobno zaključenog ugovora.

Ovo je vrlo važno za naše članove, koji u kratkom roku, a najdalje do polovine novembra, mogu da očekuju svoje tantijeme, po ovom osnovu.

sokojAsset 2

AMUS BIH IZVRŠIO SVOJU OBAVEZU PREMA SOKOJU ZA DRUGI DEO 2019. GODINE