Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije omogućila je novu uslugu – monitoring emitovanja dela, koja je dostupna svim članovima Sokoja.

Nova usluga omogućava autorima da prate i analiziraju emitovanje svojih dela u različitim medijima i pruža sveobuhvatan uvid u broj i vreme emitovanja.

Novi portal za monitoring emitovanja je dostupan na adresi https://monitoring.sokoj.rs/, preko pristupnih parametara za logovanje na portal za autore. Na ovaj način, svaki autor može pristupiti podacima o emitovanju svojih dela, pored dosadašnjih usluga prijave dela, davanja saglasnosti , itd.

Članovi Sokoja koji nemaju nalog na portalu za autore, sve informacije o registraciji naloga mogu dobiti od naše službe Servis autora.

Pokretanje nove usluge za monitoring emitovanja dela predstavlja značajan korak napred za Sokoj i njegove članove. Ova inicijativa omogućava autorima da budu bolje informisani o emitovanju svojih dela i da efikasnije upravljaju svojim autorskim pravima. Sokoj nastavlja da podržava autore muzike u Srbiji, pružajući im napredne alate i usluge za zaštitu njihovog stvaralaštva.

sokojAsset 2

AKTIVIRAN NOVI PORTAL ZA MONITORING EMITOVANJA DELA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI