SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ПРОПИСИ

Закон о ауторском и сродним правима

Преузми ПДФ

Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима

Преузми ПДФ

Извод из Кривичног законика РС – кривична дела против интелектуалне својине

Преузми ПДФ

Закон о ратификацији Бернске конвенције за заштиту књижевних и уметничких дела

Преузми ПДФ

Закон о потврђивању WИПО Уговора о ауторском праву

Преузми ПДФ

Уредба о ратификацији Светске (универзалне) конвенције о ауторском праву

Преузми ПДФ

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права

Преузми ПДФ

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и рееемитовања ауторских дела

Преузми ПДФ

Статут 2021.

Преузми ПДФ

Пословник о раду Скупштине 2021.

Преузми ПДФ

Пословник о раду Управног одбора

Преузми ПДФ

Пословник о раду Надзорног одбора

Преузми ПДФ

Пословник о раду Савета аутора

Преузми ПДФ

Кодекс професионалне етике

Преузми ПДФ

Правилник о начину и поступку утврђивања сукоба интереса

Преузми ПДФ

План расподеле

Преузми ПДФ

Правилник о музичким кошуљицама

Преузми ПДФ

Правилник о културним давањима

Преузми ПДФ

Правилник о социјалним давањима

Преузми ПДФ

Правилник о пословној тајни

Преузми ПДФ

sivapozadina ТАРИФЕ - НАКНАДА КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ СОКОЈ

по начину коришћења, а у оквиру коришћења по врсти објекта, простора, приредбе, манифестације, носача звука/и слике, интернет и осталих сервиса, уређаја