SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ОРГАНИ СОКОЈА

Органи Сокоја су: Скупштина, Управни одбор, Директор и Надзорни одбор.
Савет аутора је стално радно тело Скупштине.

Скупштина је највиши орган.
Скупштина и Управни одбор управљају радом Сокоја.
Директор руководи радом Стручне службе.
Надзорни одбор прати и надзире рад организације и њених других органа.
Савет аутора има контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА