SOKOJ

СОКОЈ

О НАМА

ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ

Сокој остварује права аутора музике, аутора текста, аутора аранжмана музике и других носилаца ауторских права на музичким делима свих жанрова, са речима и без речи.

Сокој, по основу пуномоћја односно уговора, заступа преко 12.000 домаћих аутора и носилаца ауторских права, а по основу више од 100 билатералних уговора закључених са иностраним ауторским друштвима/организацијама више од 4.500.000 иностраних аутора.

Сокој колективно остварује следећа имовинска права аутора музичких дела, са речима или без речи:

ПРАВА НА УМНОЖАВАЊЕ ДЕЛА

ПРАВА СТАВЉАЊА ПРИМЕРАКА ДЕЛА У ПРОМЕТ

ПРАВА ДАВАЊА ПРИМЕРАКА ДЕЛА У ЗАКУП

ПРАВА ИЗВОЂЕЊА

ПРАВА ПРЕДСТАВЉАЊА

ПРАВА ПРЕНОШЕЊА ИЗВОЂЕЊА ИЛИ ПРЕДСТАВЉАЊА

ПРАВА ЕМИТОВАЊА И ПРАВА САТЕЛИТСКОГ ЕМИТОВАЊА

ПРАВА РЕЕМИТОВАЊА И КАБЛОВСКОГ РЕЕМИТОВАЊА

ПРАВА НА ЈАВНО САОПШТАВАЊЕ УКЉУЧУЈУЋИ ИНТЕРАКТИВНО ЧИЊЕЊЕ ДЕЛА ДОСТУПНИМ ЈАВНОСТ

ПРАВА ЈАВНОГ САОПШТАВАЊА ДЕЛА КОЈЕ СЕ ЕМИТУЈЕ

ПРАВА ЈАВНОГ САОПШТАВАЊА ДЕЛА СА НОСАЧА ЗВУКА ИЛИ СЛИКЕ

ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ДАВАЊЕ НА ПОСЛУГУ

МИ СМО СОКОЈ

Своју делатност Сокој обавља на основу Закона о ауторском и сродним правима (Службени гласник РС, број 104/2009, 99/2011,119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019).

Решењем (990 бр. 2020/4594-05 од 4. марта 2020) Завода за интелектуалну својину Сокоју је обновљена дозвола за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора музичких дела и носилаца ауторског права на музичким делима.

Својство правног лица Сокој је стекао уписом у регистар удружења код Агенције за привредне регистре.

Као непрофитна организација Сокој обавља две основне групе послова:

Од 1956. Сокој је члан Међународне конфедерације друштава аутора и композитора ЦИСАЦ, са седиштем у Паризу.

Од 1959. Сокој је члан Међународног бироа за заштиту права снимања путем средстава механичке репродукције (БИЕМ).

Сокој је закључио преко 100 билатералних уговора са иностраним ауторским друштвима о међусобном заступању на бази реципроцитета и то по основу права јавног извођења и емитовања музичких дела као и по основу права механичке репродукције.