SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Добро дошли на веб-сајт Сокоја – Организације музичких аутора Србије (у даљем тексту: Сајт).

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА САЈТА

Опште одредбе

Сврха Сајта је да пружи актуелне информације о Сокоју као организацији за колективно остваривање ауторских права на музичким делима.

За приступ и коришћење Сајта предвиђени су Услови коришћења и Политика приватности, који су наведени у наставку, и са којима се морате сагласити.

Коришћење услуга и садржаја са сајта www.sokoj.rs, сматра се доказом да сте упознати са Условима коришћења објављеним на овој страници Сајта и сагласни са њима. Уколико се не слажете са предвиђеним условима, молимо Вас да не користите Сајт.

Сајт и његов садржај можете користити само за личну употребу и на сопствену одговорност. Није дозвољено користити садржај Сајта у комерцијалне сврхе.

Уколико Условима коришћења и Политиком приватности није другачије предвиђено, сви објављени материјали односно садржај сајта представљају законом заштићено, искључиво власништво Сокоја.

Није дозвољена употреба пословног имена, назива или логотипа Сокоја, осим уколико је у сагласности са законом, односно предвиђеним Условима коришћења и Политиком приватности.

Сагласни сте да Сокој неће бити одговоран за губитак или штету насталу као резултат вашег непоштовања Услова коришћења Сајта, као и важећих законских норми.

Заштита података

Подаци о личности које као посетиоци и корисници Сајта оставите на Сајту, заштићени су у складу са Законом о заштити података о личности и Политиком приватности.

Ваше податке о личности користимо искључиво за обраду ваших захтева и комуникацију са Вама. Информације и податке које остављате на Сајту, а нису Ваши подаци о личности, не сматрамо поверљивим и користимо их у складу са уобичајеном пословном политиком.

Ограничење одговорности

Делови Сајта могу садржати линкове (везе) ка веб-сајтовима трећих лица који се постављају искључиво у Вашем интересу, у случају да желите додатне информације. С тим у вези, указујемо да Сокој нема контролу над тим сајтовима и да не сноси било какву одговорност за доступност сајтова, нити за информације и садржаје који су објављени на њима.

Информације објављене на Сајту служе у информативне сврхе, а објављене су у доброј вери да буду прецизне и тачне. Сокој проверава и ажурира информације, али и поред брижљивости постоји могућност да су се у међувремену поједини подаци променили. Стога Сокој не може гарантовати апсолутну тачност информација и података на Сајту, нити преузети одговорност за губитак или штету која настане коришћењем информација или на основу другачијег тумачења материјала објављених на Сајту.

Сокој не прихвата одговорност за било какву штету или трошкове који могу настати као последица употребе или злоупотребе Сајта и садржаја преузетог са њега.

Употреба колачића

Коришћењем Сајта прихватате коришћење колачића (cookies) који се поставаљају на Ваш рачунар, а који представљају текстуалне датотеке које приликом коришћења шаљу информације о сајтовима са којих сте дошли као и о кретању кроз Сајт. Прикупљање ових информација помаже нам да побољшамо претрагу и унапредимо функционисање Сајта. Уколико не желите да на свом рачунару чувате колачиће можете их искључити активирањем поставке на свом прегледачу (browser) која вам омогућава да одбаците подешавање свих или неких колачића.

Колачичи не прикупљају личне податке и информације о појединцима. Сви преузети подаци су аналитичке и збирне природе.

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ САЈТА

Опште одредбе

Приликом коришћења сајта www.sokoj.rs , могуће је да нам дајете своје поверљиве информације. Сокој штити Вашу приватност и податке које доставите користи само у складу са важећим прописима о поверљивости података, са сврхом и у обиму који је неопходан за редовно пословање.

У складу са Законом о заштити података о личности, једна од мера заштите је и ова Политика приватности, објављена као саставни део Услова коришћења Сајта.

Коришћењем сајта прихватате нашу Политику приватности и потврђујете да сте упознати са начином прикупљања података о личности које оставите на Сајту, те да сте сагласни са њиховом обрадом, у складу са законом.

Употреба података о личности

Сокој прикупља, чува и обрађује Ваше податке о личности првенствено када је то потребно за обављање пословних активности и када је то законом дозвољено или ако сте дали свој пристанак.

Можете користити Сајт без директног прослеђивања својих података о личности. За неке услуге, нпр. да бисмо успешно обрадили Ваш захтев, успоставили контакт или одговорили на упит, потребни су нам Ваше име, презиме, адреса, емаил и број телефона.

Нисте дужни да нам дате податке о личности, али имајте на уму да у неким случајевима Сокој неће бити у могућности да испуни своју законску обавезу нити да ступи у контакт са Вама ако одбијете да дате тражене податке.

Према Закону о заштити података о личности, Ваши подаци о личности прикупљени на овај начин јесу поверљиви и остају чувани у бази података Сокоја. Поверавањем својих података о личности на Сајту ни на који начин се не одричете права загарантованих Законом о заштити података о личности, а посебно свог права да захтевате исправку или брисање својих података о личности из наше базе ако су они непотпуни, нетачни или неажурирани или њихова обрада није у складу са одредбама Закона. Обавезујемо се да, осим у сврху законом прописаних обавеза, нећемо другим лицима дати податке које смо примили.

На основу писменог захтева достављеног на адресу Сокоја (Сокој – Организација музичких аутора Србије, Мишарска 12-14, 11000 Београд, Србија), имате право да у свако доба опозовете дату сагласност за даље држање и обраду Ваших података, као и сва друга законом предвиђена права уколико сматрате да је дошло до недозвољене обраде података (право на обавештење да ли су Ваши подаци о личности обрађени, увид у податке, ажурирање послатих података и др.).

Могуће је да аутоматски добијемо податке који нису везани за одређену особу, као што су време проведено на Сајту, странице које посећујете на Сајту, тип претраживача и оперативни систем који користите за приступ Сајту. Ови подаци се анализирају анонимно, искључиво у статистичке сврхе.

Безбедност података

Сокој све прикупљене податке чува и обрађује уз примену свих стандардних расположивих техничких и организационих мера заштите података, у складу са законом и интерним актима.

Сокој гарантује да ће прикупљати само основне податке о Вама као корисницима Сајта и податке неопходне за редовно пословање Сокоја.

Ваши подаци су доступни само запосленим лицима задуженим за поверени посао. Они су обавези да податке штите, да их не користе у друге сврхе и не дају трећим лицима.

Промене Политике приватности

Сокој задржава право да у било које време ажурира Услове коришћења и Политику приватности, без претходне најаве, а све измене ступају на снагу даном објављивања на Сајту.

Ове одредбе „Политике приватности” и „Услова коришћења” ступају на снагу 1. новембра 2020. године.

Уколико имате питања везана за сајт Сокоја, молимо Вас да нас контактирате путем електронске поште, на адресу office@sokoj.rs.