SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ПРЕС ТЕКСТ О СОКОЈУ

Током протеклих, 70 година постојања, Сокој се у организационом и статусном смислу прилагођавао захтевима и потребама времена. Организован је по моделу најсавременијих европских организација за заштиту ауторских права.

Своју непрофитну делатност Сокој обавља на основу Закона о ауторском и сродним правима и одговарајуће дозволе добијене, сагласно закону, од Завода за интелектуалну својину.

Сокој заступа преко 12.000 домаћих музичких аутора и других носилаца ауторског права на музичким делима свих жанрова и на основу закључених уговора са иностраним ауторским друштвима преко 4.500.000 иностраних аутора, односно целокупан светски музички репертоар.

Од 1956. године Сокој је члан Међународне конфедерације друштава аутора и композитора (CISAC), са седиштем у Паризу. Током протеклих деценија, Сокој је имао запажену улогу у активностима ове међународне асоцијације.

Од 1959. године Сокој је члан Међународног бироа за заштиту права снимања путем средстава механичке репродукције (BIEM).

Делујући у континуитету више од пола века, Сокој је одиграо значајну улогу у успостављању и развијању система ауторско правне заштите, борби за бољи материјални положај домаћих аутора и музике и заштити права иностраних аутора.

КАМПАЊА - МУЗИКА НИЈЕ БЕСПЛАТНА